Vad är Revoice?

Det handlar om . . . Din Röst!

röst

REVOICE manuell röstterapi är en speciell massage- och behandlingsmetod utvecklad och praktiserad i närmare 40 år av Sirkka-Liisa Perkiö, leg. naprapat, i samarbete med läkare (foniater), tandläkare, röstpedagoger och logopeder. Metoden utövas numera även i Finland (Åland) och på andra ställen i Sverige av certifierade Revoice terapeuter, ibland i samband med andra typer av vård.

Den är främst för dig som använder rösten ofta eller har någon form av besvär med den. Framför allt är den till för dig som använder rösten yrkesmässigt.

Du är t ex sångare, skådespelare, lärare, föredragshållare, politiker, musiker, telefonförsäljare, radio- eller tv-presentatör. 

Behandlingen förebygger funktionshinder, fungerar som stöd i röstutvecklingen, avlägsnar spänningar, förbättrar andningens effektivitet, korrigerar hållningen och ger en ökad medvetenhet om funktionen av denna vår främsta resurs för kommunikation.

Behandlingen har visat sig ha gynnsam effekt vid svårigheter med bettmuskulaturen, t.ex. låst käke, tandgnissel, och rekommenderas av tandläkare. Även den som drabbats av återkommande spänningshuvudvärk, yrsel och balansrubbningar upplever ofta lindring genom behandlingen.

REVOICE manuell röstterapi omfattar alla muskelgrupper aktiva i röstproduktionen och utförs av en utbildad REVOICE terapeut.

Klienten erbjuds även verktyg på det mentala området för ökad förståelse av yttre och inre påverkan av kroppen, speciellt rösten, och förmågan att uttrycka sig.

REVOICE förmår musklerna, som samarbetar vid röstproduktionen, att slappna av så att dessa hamnar i ett medvetet vilotillstånd. Även musklerna, som reglerar andning och hållning, är inkluderade.
Specifika behandlingsområden är överkropp, hals och ansiktet.

När musklerna slappnar av och återtar sin naturliga position uppstår ett tillstånd som möjliggör en balanserad användning av tal -och sångrösten.
Denna behandling har en positiv effekt på mentala och fysiska spänningstillstånd och minskar stress och obalans i området kring nacke och skuldror.