Nyheter med start lördag 28 januari 2017 !

Revoice väcker ett konstant intresse hos en bred skara människor. Så även de senaste månaderna och vi ser ut att ha en full kurs till början av 2017. Från och med 2017 kommer alla kurser ha en individuell kursplan med en gemensam start och vissa gemensamma inslag därefter. Vår erfarenhet visar att många deltagare har egenverksamhet eller scheman som gör det svårt att komma loss till fasta datum. Fördelen är att det finns större utrymme för anpassning till varje students speciella förkunskaper och erfarenheter. Nackdelen kan vara saknaden av att dela kunskap och praxis med varandra varför vi  även börjar med *alumni* uppföljningar där man kan diskutera och dela varandras erfarenheter. Vi tror att detta kommer att ytterligare förbättra vår kurs.

Revoice manuell terapi kan med framgång tillämpas på alla som använder rösten mycket såsom lärare, försäljare, talare mm. Även läkare och tandläkare remitterar regelbundet till denna form av kompletterande och vårdande behandling.

Kursen är till för dig som är, eller har varit, verksam som massör, naprapat, logoped, sång/talpedagog, sjukgymnast, tandsköterska, sångcoach, sångare/sångerska mm.

Även personer som funderar på att komplettera, eller utvidga nuvarande yrke med ytterligare karriärmöjligheter finner i Revoice ett värdefullt verktyg.

28 januari 2017 startar en ny kurs vilken du kan anmäla dig till redan nu. Detta är en kurs med gemensam start och individuell kursplan. (.doc format anmalandoxrevoicekurs2017, som pdf anmalanpdfrevoicekurs2017)

Visit Us On Facebook