Anmäl dig till individuella kursen april 2016 !

Det gläder oss att Revoice väcker ett konstant intresse hos en bred skara människor. Revoice manuell terapi kan med framgång tillämpas på alla som använder rösten mycket såsom lärare, försäljare, talare mm. Även läkare och tandläkare remitterar regelbundet till denna form av kompletterande och vårdande behandling.

Kursen är till för dig som är, eller har varit, verksam som massör, naprapat, logoped, sång/talpedagog, sjukgymnast, tandsköterska, sångcoach, sångare/sångerska mm.

Även personer som funderar på att komplettera, eller utvidga nuvarande yrke med ytterligare karriärmöjligheter finner i Revoice ett värdefullt verktyg.

I April 2016 startar en ny kurs vilken du kan anmäla dig till redan nu. Detta blir en individuell kurs med flytande kursplan. AnmalanDOXREVOICEkurs2016

Visit Us On Facebook