Kurser i augusti och oktober…

Det finns en ny individuell kurs från augusti 2022. Kursdatumen är 26-27-28 augusti, 24-25 september. Därefter en ny kurs 21-22-23 oktober och 19-20 november. Varje kurs tar två (2) studenter. Anmäl dig nu via anmälan. Ny kurspris. Vi anpassar oss till ökade kostnader för vår undervisning träning. Se anmälningsblanketten. Vaccinationsbevis, läkarbevis frisk från corona accepteras. […]